Ankieta

Welcome to your Ankieta GMO w paszach dla drobiu: Wpływa na zmianę kodu DNA zwierząt i ludzi Jest bezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i luidzi Pozwala na skuteczną walkę z chwastami i zarazami niszczącymi uprawy Stanowi poważne zagrożenie Długość chowu drobiu zależy...

Ankieta V3

Quiz Kontrola drobiu od pola do stołu obejmuje… Każdy etap od hodowli aż po sprzedaż gotowego produktu Każdego hodowcę przemysłowego wyłącznie walory smakowe produktu jedynie gospodarstwa ekologiczne Wielkość kurczaka zależy od: Gatunku rodzaju podawanej paszy dostępu...

Ankieta V2

QUIZ HACCP to system: Kontroli weterynaryjnej podczas leczenia zwierząt Kontroli bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej produkcji Informujący o warunkach dobrostanu zwierząt gospodarskich Zapewniający maksymalizacje zysków hodowców GMO w paszach dla drobiu:...

Ankieta V1

Quiz Stosowanie hormonów w produkcji drobiu zabronione jest od: 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat Podawanie zwierzętom hormonów jest: Nieopłacalne dla producentów Zaspokojeniem ich potrzeb żywieniowych Zabronione Nieskuteczne i nie prowadzi do wzrostu kurczaków W ostatnich...